<div align="center"> <h1>Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji - Koło Nowosolskie</h1> <h3>Portal Zielonogórskiego Oddziału oraz Nowosolskiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. Znajdziesz tu naj&para;wieższe wiadomo&para;ci, informacje o planowanych spotkaniach i wyjazdach, linki do ciekawych stron po&para;więconych fortyfikacjom, a tak</h3> <p>mru, międzyrzecki rejon umocniony, miedzyrzecki rejon umocniony, festungsfront, festungsfront owb, festungsfront oder - warthe bogen, festungsfront oder warthe bogen, oder warthe bogen, oder - warthe - bogen, owb, bunkry, schrony, obiekty, fortyfikacje, f</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.tpf.and.pl/" rel="nofollow">http://www.tpf.and.pl/</a></p> </div>